Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG!

CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ, BAN BÈ XA GẦN ĐÃ VÀ ĐANG MANG SỨ MANG TRỒNG NGƯỜI, NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO, 20-11.


Người thầy đầu tiên
Kính tăng thày Nguyễn sỹ Toán

Quế lâm xanh biếc sông Ly
Núi dăng thành lũy, rầm rỳ thông reo
Chèo thuyền sông nước trong veo
Khi đi cắm trai khi trèo núi cao
Khi chăm hoc, lúc lao xao
Khi đau khi ốm, nôn nao nhớ nhà

                                                                       Thầy là chủ nhiêm 3a
                                              Như anh, giống chi, thay cha me mình
                                                                Vẻ điềm đam, trí anh minh
                                        Dáng trầm ngâm, giong chân tình thiết tha
                                                         
                                                           
                                                 
   Công cha nghiã me sinh ra
Thày cô day dỗ khéo là ơn sâu
    Dù nay tóc trắng bac đầu
Công thày vẫn mãi khắc sâu trong lòng.
                                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét