Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Lan man Tam Đảo- Thơ ngắn Song Thu
                   

 ST: Hà Nội nóng như trong chảo lửa. Mời mọi người lên Tam Đảo tránh nắng nha!
  Lan Man Tam ĐoMây bay bay

Tiếng chày
Xôn xang xóm núi

Mưa rào rào
Em li ci 
Cõng gi su su

Sương mt mù
Chiu vng
Văng vng tiếng chuông ngân 


Tường đá góc sân 
Hoa đào n
Mà ng chiêm bao 


Em li dc cao
Váy  xòe  
Tròn xoe anh đôi mt...


Xế trưa
Nng nht
Ràn rt khúc nhc ve


Đu sui
Cui khe
Loe hoe  đôi cá quy...


Mình tôi
Thc d
Nong ny. Vn mây. Thin ...

                                                                                                               Dưới chân Thác Bạc, Tam Đảo