Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Xin lỗi nắng- thơ Song Thu                 
 Xin lỗi nắngNhón tay bứt lọn lá xanh
Cho cây vun nhựa ủ nhành hoa thơm
Giật mình, nắng rụng khắp vườn!
Xin lỗi nắng nhé... ta ươm xuân hồng