Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Hôm nay, 17-2...
Hôm nay, 17-2...Chúng ta không thể nào quên những gì xảy ra vào năm 1979 trên biên giới phía bắc. Nhớ lại chuyến đi thăm và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến này, cho phép Song Thu đăng lại bài thơ đã được đăng trong LS_QL blog, như một nén hương của năm nay dânh lên hương hồn các liệt sĩ  

                                         
Ảnh chụp tòan đòan tại Nhà Bia Chiến Thắng, trên bờ sông Kỳ Cùng, nơi cuộc chiến ác liệt nhất khiến cả khúc sông nhuộm đỏ máu bộ đội ta... ( Từ LS-QL blog )


Hương pha mùi thuốc súng
Sương treo lệ trong ngần !
                                                             
 ( Lý viễn Giao )


BẢO QUỐC
Bảy chín,Hà Giang,…lửa chiến trường
Dậy trời hào khí ngút quê hương
Phá tan mộng mị quân bành trướng
Đập nát mưu đồ bọn nhiễu nhương
Lòng trí năm châu lời phẫn nộ
Dân tình cả nước lệ bi thương
Anh hùng quyết tử…muôn đời mãi
Kính cẩn nghiêng mình trước giá gương !
               

 (Lý Đức Quỳnh 17.2.2016)


Tôi đã cùng các bạn
Đến bờ sông Kỳ Cùng
Lên Nhà bia Chiến thắng
Tưởng nhớ những Anh hùng...
Các Anh chị sống mãi
Tổ quốc đã ghi công.

Bọn "Lờ Đờ" hèn hạ?
Không một lời tri ân.
Bọn vô ơn bạc nghĩa
Có tội với Nhân dân


(Trần trung Hải ).
Đau lòng lắm bạn bè ơi!
Xương thịt chiến sĩ tan hết rồi
Nhưng từ trong sâu thẳm
Chúng ta vẫn ghi nhớ đời đời


(Hồng Phương Đặng).