Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam, 20-10-2016
Chúc mừng các chị, các mẹ và các bà nội/  ngoại nhân ngày 20-10. Chúc sức khỏe và thật nhiều niềm vui...

                                                                Ký tên: Song Thu