Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Mưa rào đầu hạ- thơ Song ThuMưa rào đầu hạ 


Cơn khát
Mưa rào
Xôn xao xóm nhỏ
Nắng đỏ 
Mặt người
À ơi tiếng ru hời
Võng gió...

Cơn khát 
Mưa rào
Ồn ào đường phố
Lá đổ
Buị dày
Dăng dăng đầy
Chuông gió...

Cơn khát 
Mưa rào
Thì thào nôĩ nhớ
Đêm thở
Nồng nàn
Môi hé mở mơ màng 
Đón gió...

Ào ào 
mưa rào nghiêng đổ
Sạch bong đường phố
Mát rượi mặt người
Làm sao rũ được cơn khát trong tôi?
Hỏi cơn mưa đầu hạ  
Mưa chỉ cười...hạt lóc tróc rơi!

2011