Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Bến Trần Gian Đò Mỏng, Thơ NTU

ST: Lạc nhau mãi từ hôi yahoo blog đóng cửa, nay nhờ Nhã My, ST tìm lại được thơ của NTU trong trang của  Nguyễn duệ Mai. Mời chia sẻ tâm sự củaNTU nhé!

 Cần bao nhiêu giọt nắng
Mới thành một mùa vàng?
Cần bao nhiêu khoảnh khắc
Mới xếp được thời gian?
 ***
Ta như hai giọt nắng
Không thể gộp thành chiều
Ta như hai cung bậc
Không thể gộp thành yêu!

Cánh chim không lẻ bạn
Vẫn lạc giữa cuộc đời
Con thuyền neo bãi cạn
Vẫn mơ ngày xa khơi...
***
Bến trần gian đò mỏng
Xô lệch mái chèo đời
Buông câu thơ khỏa sóng
Buồn đầy rồi sẽ vơi...

 NTU-16/3/2013
   Email  

Cám ơn bloger NDM!