Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Quan họ trách tình- thơ nhanh Song Thu

 Lỗi hẹn


Năm xưa anh hẹn với tình
Đầu xuân đến Hội chúng mình đình đôi
Xuống thuyền dạ những rối bời
Người xưa không thấy, thấy tôi một mình...  
Vì sao

Đêm nay quan họ trao tình
Ánh trăng biêng biếc lung linh rộn ràng
Vì sao đêm hội chửa tan
Mà anh mang cả nồng nàn đi đâu ?

Kết chạ

Khăn thâm vắt dưới khăn đào *
 Cái Thâm thì đẹp cái Đào lại xinh
  Tình chiều ai đứng một mình
Ai mải kết "chạ" bên đình cùng ai? **_______________________


* Một câu quan họ cổ
** Kết chạ, một phong tục của quan họ