Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Thu cảm- Thơ ngắn Song Thu


 

Tay vương  gió
Tóc vướng sương
Thu tim tím xước niềm thương
 ...trái mùa


Xanh ngan ngát
Vàng lưa thưa
Heo may mới hiểu thiếu thừa 
trong  nhau...


Ngắm lá rụng 
Chạm nỗi đau
Thôi đừng quay quắt... nát nhàu 
sắc thu.


Vằng vặc sáng
Lồng lộng cao
Có hay một đóa  ngạt ngào 
...hớp trăngCũng là từ
Cái  Ngàn Năm*
Ngẫm thương những mảnh trăng rằm 
đơn côi... * Bàng ái Thơ