Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Đông rớt- Thơ Song ThuTháng tư rồi ... mà vẫn còn lành lạnh.
Đông rớt


Xuân sắp qua mà đông còn rớt lại
Chút mịt mùng chút tê tái xanh xao
Nắng nhạt nhòa lười nhác đậu trên cao
Bưởi rụng trắng nát nhàu vườn xuân sớm
Người đã xa mà tình còn rớt ấm
Chút mơ màng chút hờn giận ...chờ mong
Hoa cải đắng có đợi lá diêu bông?
Con đường cũ còn không vành xoan tím?

Có gì đó đã qua... lòng bịn rịn
Mùa sẽ về sấu chín rụng ngoài sân
Đừng lãng quên đừng lỡ bước tần ngần
Gió xào xạc, tình xuân mùa xuân đó...