Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Đỏan khúc mùa đông (2)- thơ ngắn Song Thu

ST : Hà Nội vẫn như đang mùa đông....Tình

Leo lét khói
Đêm đông lửa gọi
Rơm bùng. Thỏa nỗi
khát khao...
Xưa

Ngàn xưa rất xưa

Trầm tích gội mưa
Mượn heo may gợi
Hương đưa...
Lửa

Rực hồng bập bùng
Em vùi nếp nướng
Nướng cả 
đêm đông!Cháy

Không dập được

Cháy xoáy vòng quanh
Lẽ nào lửa không cháy
Trong anh?Tuyết

Ngàn vạn mặt trời

Lấp lánh lung linh 
Hình như tuyết cũng 
mơ tình?...
Tan

Mong manh da tuyết
Trong biếc nhũ băng
Anh ơi chớ chạm, kẻo tan 
tuổi rằm...