Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

THƠ NGẮN -SONGTHU : TIM KHÓC
Thu sắp tàn, cây đang rụng lá
Xin nhẹ nhàng,  cành đã quá...
đớn đau.*
-------

 Soi giếng nước trong, trăng ngời tỏa
Buông nhẹ gầu, sợ khỏa ...vỡ
bóng trăng.
-------


Cỏ không gặp mưa cỏ úa
Em không anh, chỉ còn nửa
Là em...
--------- 


Có nỗi nhớ chưa kịp nở tình yêu
Có tình yêu vơi vụn nhiều nỗi nhớ
    Lỡ... lãng quên?
--------


-Đừng khóc thế, anh chưa thể "đi" đâu!
Em cười miếu... gật đầu, 
 Tim khóc!


9-2013

 

*  Có một chút Ольга Фёдоровна Бергольц