Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt nam, 20-11

Xin chân thành chúc mừng các nhà giáo, là các thày cô kính yêu, là các anh chị, bạn bè đồng nghiệp thân thương, nhân ngày nhà giáo Việt nam, 20-11.  Cảm tạ