Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Thử xem và suy ngẫm ( 2 )- Câu chuyện thời sự
 Pho tượng Lê nin lớn nhất thời Xô Viết bị kéo đổ tại Khác cốp, Ucraina, ngày 29-9-2014


Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/cu-dan-thanh-pho-kharkiv-cua-ukraine-keo-do-tuong-dai-lenin/2465701.html