Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

KHÔNG ĐỀ


 
Một đời khát khao
Một đời tận tụy
Một đời mê lụy
Với văn chương

Mở lòng đón gió muôn  phương
Vi vu trầm bổng nhả hương ngát trời
Sống một lần chỉ một lần thôi
                     Mấy ai ươm được cho đời  nhành hoa?

                                                                                                           Viết tặng TBT