Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Thư dãn cùng nhau

Khi động vật cũng biết "chơi xấu"

 

Sống trên đời không sao thoát khỏi những ganh tị, đâm thọt sau lưng... và với động vật cũng không ngoại lệ. Cùng xem "họ" chơi xấu nhau ra sau cả nhà nhé!20 Animals That Are Huge Jerks
Liếng khỉ thật á!


20 Animals That Are Huge Jerks
Hớt tay trên nè


20 Animals That Are Huge Jerks
Ăn không được thì đánh nè


20 Animals That Are Huge Jerks 
Chó không được vào


20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks

Thông minh gớm


20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
Để yên tớ ngủ chút


20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
Chơi xấu à


20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks 
Lớn ăn hiếp nhỏ nè


20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
20 Animals That Are Huge Jerks
 Chỗ dành cho 2 đứa thôi à!


20 Animals That Are Huge Jerks
Chơi kỳ quá! Chỗ ngủ không phải restroom!
Sưu tầm