Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Nhân sự kiện 3-9 ở Trung Quốc, mời xem: Một lát cắt hội họa đương đại Tây Tạng
                                                                           

    


MỖI NGÀY VỚI TRANH ẢNH
Một lát cắt hội họa đương đại TQ. Những bức họa Tây Tạng, ánh mắt, ước mơ, hỵ vọng trong những mảng mầu sắc u tối ảm đạm phận ngưới..
Từ Văn đàn NNB