Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Cuối tuần mời đọc: Thơ ngắn hay (Chép từ Thi Đàn Việt nam )

ĐI ĐƯỜNG
( Lê anh Phong)


Người mù chung lối sang sông
Đêm đen như thấy còn đông bến phà
Cầm đèn rọi bước đường xa
Để cho người sáng không va vào mình.
ĐỒNG TIỀN
(Quốc Anh)

Chân trần em khỏa mạn thuyền
Để rơi má lúm đồng tiền xuống sông
Anh tìm đến tận đáy dòng
Chỉ tìm thấy nước mà không thấy tiền
Bao giờ anh xuống cửu truyền
Đốt cho anh một đồng tiền, được không?

THÔI ĐÀNH

(Nguyễn Việt Anh)


Tựa vào không một bờ vai
Ngả vào không một đêm dài vòng tay
Gục vào không ngực ấm đầy
Chìm vào không một hao gầy làn môi
Thôi đành tôi vịn vào tôi
Cơn đau cố nén, mỉm cười đứng lên!