Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Khẳng khiu cành gẩy tình ca


Chớm Đông

Mưa rơi sut./ sit./ngắn dài
Heo may gió rẽ ban mai tìm về
Chớm đông mây xám ủ ê
Thu đi chưa rứt, đông về chưa say


Biết chăng ơi khoảnh khắc này
Tình rưng rức nhớ căng đầy nu ./ hoa
Khẳng khiu cành gẩy tình ca
Giân./ hờn đong./ lai  trổ ra lá vàng


Hong hanh giot./ nắng nhỡ nhàng
Để cho xa cách lai càng...thêm xa
Chớm đông gió nén chât./  nhà
Ngon./ nào ngon gió cho ta cho người ...12-2011Hong hao giot nắng nhỡ nhàng