Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

ĐÔI DÒNG, thơ SongThu

            Những dòng sông hợp lưu không chịu hợp màu
 ST:  Có những khúc sông nước chảy đôi dòng...
 

Bao lời trăng huyền hoặc
Thủ thỉ cùng dòng sông
Mà xanh xanh phẳng lặng
Sóng nổi rẽ đôi dòng?

 Bao dòng suối nho nhỏ
Róc rách đổ vào sông
Mà bấy nhiêu thương nhớ
Lay động những đục trong?

  Phải chăng hai dòng nước
Chẳng trộn được vào nhau
 Mà đôi bờ xa cách
Hoa lau trắng bạc đầu?


 Chảy đi đừng ngoảnh lại
Sóng xô sóng ra khơi
Để yêu thương mãi mãi
Trôi về phía chân trời...


Xin cám ơn!

ST, 2014