Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Thả buồn đáy giếng. Lục bát Song Thu


                                                                                                                Viết tặng T
                                                                                                                                            

                                                                                                                                           Viết tặng T

                                                               
                                                         

Nàng mong nén chặt nỗi buồn
Bôi vôi, thả giếng rồi buông... Cả cười!
 Ai dè gió thổi ngược suôi
Lật tung xác lá tìm thời cũ xưa... Biết là cải đã thành dưa
Mà sao vẫn trộn thiếu thừa vào nhau
Biết là đò mỏng bến sâu
Mà sao vẫn đợi qua cầu gió bay... Buồn, Nàng vui với giọt cay
 Vui, Anh sao lẫn những ngày buồn tênh?
Vui- buồn lắm nỗi nổi nênh
Sông quên bến nhớ, rồi đành xa nhau ... Giao mùa tóc trổ hoa cau
Nhìn chim tha nắng* dạ đau tím chiều
Thả buồn, đáy giếng xiêu xiêu
Vẳng nghe tiếng gọi... lời yêu 
vọng về.
*Định Hải


----------------


Viết nhân dịp ngày Thơ Lục Bát Viện nam, 2015