Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Khiêu đèn. Thơ Duệ Mai


Khêu đèn


Link cố định 25/04/2015@8h35, 380 lượt xem, viết bởi: nguyenduemai
Người đừng khêu bấc, dầu hao!
Thông phong ám khói, cháy vào tận tâm.
Lét leo, ngọn lửa vẫn ngầm
Mong manh, vẫn đủ soi thâm trầm đời.

Cái van điều chỉnh bên ngoài
Vặn to có ấm tay người được đâu...?
Chỉ làm đèn chóng cạn dầu
Và rồi đốm sáng nơi nhau lụi tàn!

Sao không cất giữ thời gian
Tinh khôi lặng lẽ dù man mác buồn?
Để cho một góc tâm hồn
Ở trong khuất lấp vẫn luôn sáng đèn?

***
Đã từng là bạn thân quen
Thì đừng thành lạ trong miền tâm giao...
Cảm ơn DM