Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Khi mùa thu sắp cạn... Thơ Song Thu


                             Vẫn còn vương trên  tay
Ngọt ngào hương hoa sữa
Lẽ nào vẫn còn đây
Tình xưa. Thời hoa lửa...Rõ ràng là làn gió

Làm tung rối tóc em
Rõ ràng xác lá đổ
Thu đã... nghiêng qua thềm?

Nào đưa tay níu lại

Một thóang ngát thu xanh
Ước gì em níu được
Thu vàng. Bóng dáng anh...
Người ơi! Thu sắp cạn
Chim xao xác lánh đông
Em vá che vết rạn
Anh nhóm thêm lửa lòng...

Tình với tình thắm lại

Ấm áp quá đầu đông! 
Chiếc lá cuối cùng*, lạ  
Trao lượn mãi trên không...


11-2014


* Chiếc lá cuối cùng 

rơi xuống chân em- (Đòan Chuẩn)