Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Cuối tuần thư dãn cùng bác TRƯƠNG TUẦN
TẠI ĐÂU !?

                       
                           Trương Tuần

Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2016 

2:15 PM
                          
TNMT (bộ Tài nguyên Môi trường): Cá chết vì tảo nở hoa
                               Cóc phải thằng Phọc mo sa (Formosa) nó làmHNC (Hội nghề cá) Thôi đừng ăn nói càm nhàm
                             Cóc phải tại tảo tham tàn thế đâuND (ngư dân): Vì đâu nói được còn lâu
                     Hay vì lũ cá cùng nhau quên mình
                       Thấy rằng biển chẳng còn xanh
                      Thì thôi chết quách cho... oanh liệt đời...!


Nguồn : Trần Nhương.com