Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

NGHÊNG
Bến Nghêng. Chiều cũng dốc nghiêng nghiêng!
Biển đu.c. Sương giăng níu ba.n hiền
Em ra hòn Dáu xa tít tắp
Ẩn trong xanh lu.c miếu đền thiêng

Thanh thoát, nhe. tênh,  Thư.c hay Thiền?
Riu riu gió hú cõi vô biên
Âm u rừng râ.m trăm năm tuổi
Đáy mắt soi ai dáng nghiêng nghiêng ...

Ơ, sao nín lă.ng? nhìn chẳng đă.ng
Nay còn mai mất có gì đâu
Hải Đăng vẫn đó đu ngàn gió
Nghiêng ngắm nhìn ai, Sóng Ba.c Đầu? 

---------------------------
 *Bến Nghiêng (Đồ sơn): Bến đưa du khách đi du lic.h Hòn Dáu, Cát Bà và nhiều nơi khác...
** Hòn Dáu( theo tiếng đi.a phương)-hòn Dấu, tên goi chính thức. Tương truyền đây là nơi người dân tìm thấy thi haì không đầu cuả mô.t vi tướng nhà Trần trong cuô.c kháng chiến chống quân Nguyên-Mông, trâ.n Ba.ch Đằng. Miếu thờ ông linh thiêng lắm, vì vây nơi đây còn giữ đươ.c vẻ nguyên sơ nghìn năm...


Haỉ đăng Hòn Dáu, đã đứng vững hơn 100 năm trên đỉnh ngo.n  hòn Dáu


Mô.t cảnh  cuả Rừng nguyên sinh Hòn Dáu