Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

ĐA CHIỀU
ĐA CHIỀU

BIỂN MÊNH MANG
GIÓ XÔN XANG
BÉ XÍU TRONG KHÔNG GIAN 
PHẲNG LẶNG VÔ VÀN
HAI CHÚNG MÌNH
HAI MÉP BỜ, HAI NẮNG
BIẾT KHI NÀO
MỚI TRỘN HẲN VÀO NHAU


VÀ EM MUỐN
MẶT BIỂN  UỐN CONG
CHO HAI BỜ  CHỤM LẠI
KHÔNG GIAN HAI CHIỀU THÀNH ĐA CHIỀU MÃI MÃI
VÌ TÌNH YÊU CŨNG SẼ LẠI ...ĐA CHIỀU

 NẮNG MẬT ONG
GIÓ UỐN LIÊU XIÊU
BIỂN XANH ÓNG ÁNH  THỦY CHIỀU ĐANG LÊN...