Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Vừa đọc vừa xem vừa cảm nhận...

Ảnh đẹp những câu nói đầy xúc cảm trong tình yêu


cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-1

Ảnh đẹp những câu nói đầy xúc cảm trong tình yêu. Tình yêu luôn mang trong đó nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau có lễ vì điều này nên lúc nào con người cũng cảm thấy mới lạ cho dù đó chỉ là sự hồi tưởng.
Những cung bậc về cảm xúc từ yêu thương ngập tràn, buồn vui lẫn lộn, ghen ghét đố kỵ và rất rất nhiều cảm xúc đan xen trong từng chu kỳ, từng thời điểm.

cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-2
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-4
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-5
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-6
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-7
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-8
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-9

Những cảm xúc mạnh mẽ nhất lại trái ngược với tình yêu thương. Con người ta cố vị tha để cảm thấy mạnh mẽ trong khi nỗi đau đang giày xéo con tim đến héo mòn Ảnh đẹp về những câu nói trong tình yêu sẽ tiếp tục sưu tập thêm nhiều những ảnh đẹp nói về tình yêu 


cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-10
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-11
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-12
cau-noi-ve-su-tha-thu-trong-tinh-yeu-31 Sưu tầm