Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

KẾT CHẠ GIÃ BẠN

ST: Hội Lim qua đã lâu. Các liền anh liền chị bây giờ đã giã từ nhau, ra về lo việc đồng áng.  Nhưng dư âm của các bài thơ về liền anh liền chị Quan Họ của các bạn Hồng Đoan, Hạt Cát, Bạch Dương ...vẫn còn đâu đây. Song Thu chậm chạp cũng hòa mình vào không khí giã bạn sau Hội Lim, Hội thơ...Mời xem:

              Kết chạ giã bạnTrăng bao nhiêu tuổi trăng già (*)
Chạ (**) bao nhiêu khúc mới là chạ duyên ?
Chạ về em ở, nào quên
Chạ người quan họ bền hơn tơ hồng
Giã chạ em đợi em mong
Một câu Mười Nhớ (*) đục trong lời tình
Một mình trúc đứng chả xinh
Lung linh trăng nước chạ mình đình đôi
Trông theo ngày tháng bèo trôi
Mùa sau gặp lại…
Chạ ơi...Đừng về!(*)
(*) Lời quan họ
(**)Tục Kết Chạ của người quan họ.Hát nhời yêu
gì cũng chỉ là Quan họ. Kết chạ không được lấy nhau.Xin cám ơn!