Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Thư dãn: Ảnh vui mùa Vu lan

Cha nào con nấy

 

Ai bảo là "cha nào con nấy"?
Chu mỏ như ai

Người máy bố và người máy con 

Hổ báo quá cơ

Cũng  là dân nghiện game

Ba thế hệ hẳn hoi nhé!


Lác cùng lác

...rồi thì cùng nhíu mày

"Thơm" ghê!
Bố - ghế  còn  con - bố

 Nam Khánh
( ST biên tập lại lời bình) 
     Giống ai nhỉ?