Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

CÁI HỜN -CÁI GiẬN

                               
Hình từ  MCT blog

 ST: Bên cạnh cái ghen, hờn-giận  cũng là một cung bậc của tình yêu lứa đôi. ST thử diễn tả cái cung bậc đó xem sao, với mong muốn sẽ không ai trong chúng phải hờn -giận thêm nữa... Cái hờn-cái giận


Cái hờn cái giận cứ vận vào nhau
Cho tim nhói đau cho đầu tê buốt
Chân đi sợ trượt  tay nắm vội buông
Mắt không thấy đường tai không nghe gió...

Người vẫn nơi đó
Mà thấy xa xăm 
Liệu cõi trăm năm 
Có ngày gặp mặt?


Thương biển muối mặn
Sóng cuộn đớn đau?
Thương đời vắng nhau
Mưa rào hờn giận?

Thương người lận đận
Tìm lại hương trăng 
Thả lòng buông xả
Sắc- Không vĩnh hằng... 

2011-13