Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Xuân khát ...- Thơ ngắn Song Thu


ST: Tết đến,  bất ngờ ST nhận được cuốn sách thơ của Câu lạc bộ thơ HƯƠNG VIỆT, trong đó có đăng 5 bài thơ ngắn của Song Thu...Dưới đây là một bài về mùa xuân. Xin gửi đến bạn bè như một món quà tết của ST nhé! 
XuânChiều xanh xao
Gió thì thào
Giọt nắng trái mùa chót lạc vào...
Mắt xuânKhát

Cỏ khát mưa
Mạ khát nước
Mình khát nhau.... riú bước 
Ngả nghiêng xuânTình

Chồi cựa mình
Nõan mâng mẩy
Tình niú tình... nhún nhẩy
Đu xuân


Em

 Mắt hiêng hiếng 
Môi hồng khoe miệng 
Véo von em- chiền chiện
Thức tình xuân...