Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Mùa đông băng giá...Thơ và ảnh Song Thu            
                                                                                       

5 thị trấn đẹp mơ màng trong băng tuyết                        

Cây tùng và vạt cỏNghiêng đầu gội băng tuyết
Dang tay đỡ bão giông
To hương thơm tinh khiết 
Nhựa thông reo cháy lòng


 Tuyết nhuộm trắng mùa đông 
Trắng cong cong ngn c
C rạp mình theo gió
 Bi bi ni nh mongAnh-bóng Tùng vi vi
Em- Vt C mùa đông
Bên nhau trong giá lnh 
Ng mùa xuân m nng...

11-2012Ảnh chỉ có tính chất minh họa!