Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Cánh cửa cuối cùng-Thơ Song Thu

ST: Hôm nay em gái làm giỗ đầu cho người em rể, ST xin thắp một nén nhang nhớ em- một người chồng, người cha, một nhà giáo mẫu mực( Những giây phút cuối cùng của chú Lệ )
                Viết trong đêm 2-12-2014


            

Khi cánh ca cui cùng khép li
Ta tr v nơi đã ra đi 
Ôi cát bi v làm thân cát bi
Lng lơ theo gió đón trăng thì...

Khi cánh c
a cui cùng khép li

Ta ngp chìm trong vô thc phiêu linh
Hư thc. Âm dương. Nào khác bit?
 Râm ran ai tng khúc vô tình...

Khi cánh c
a cui cùng khép li 

Tay ln tìm hơi m mãi quanh ta
Mình ơi ... Biết ơn mình vô tn
Đã bên nhau dưới đáy cõi ta bà...

Khi cánh c
a cui cùng khép li

Chm má con. Sao mm mi tơ nhung
Thm thào câu c tích thi thơ di
Khóe mt rơi git trong vt... cui cùng.

Khi cánh cửa cuối cùng khép lại
Ta lạc vào miền cỏ lạ hoa thơm
Mẹ hiền bên cửa đang trông đợi
Đón ta về trọn vẹn niềm yêu thương...