Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

THẾ LÀ...

ST:  Đã hơn 30 năm nay ST không một lần về lại Sầm Sơn. Đơn giản vì ngại chất lượng dịch vụ du lịch ở đây. Năm nay cơ quan "lão" tổ chức  nghỉ ở SS,  ST miễn cưỡng đi theo. Nhưng thật bất ngờ. SS đã có nhiều thay đổi...Bãi biển sạch, đường xá cây xanh êm ả. Người dân SS  còn nghèo lắm nhưng  hiếu khách và thân tình...
Thế là...đã được viết ra trong thời gian nghỉ tại đó.
Thế là...
em đã về đây
biển khao khát nắng
đêm ngày hát ru

Thế là...
sấp mặt bên bờ
cát tanh hơi cá
thẫn thờ rong riêu

Xóm chài võng lưới liêu xiêu
Cá phơi muối mặn thấm bao nhiêu tình...

Thế là...
em lại bên mình
tay nắm tay 
rỡn sóng
mắt lung linh 
cười...

Mai này mỗi đứa một nơi
Lẫn trong cát bụi...biết đời có nhau!

Sầm Sơn biển đục nước sâu
Về đây say sóng bạc đầu Sầm Sơn. Bình minh thức dậy ở Sầm sơn
 
 Bóng hai đứa trải dài trên bờ cát ...