Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Ru mình- Thơ Song Thu


Ru anh
một khúc mơ êm
Ru con
chín khúc tơ mềm võng đưa 


Thóang nay
nhớ lại chuyện xưa
Ru mình 
lạc giữa tiếng mưa loãng chiều ...