Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

VIẾT CHO CON


funscrape.com


 Chúc mừng sinh nhật con gái yêuCha sinh con với tình yêu
Mẹ nở con đúng một chiều tháng ba
Hồng hào đỏ thịt thắm da
Tóc tơ mát rượi  mượt  mà ... sợi  mây

Con lớn lên như cây với cỏ
Thích chọc me, đánh võ, đi trường
Vắng cha, mẹ ủ, yêu thương
Lao đao những lúc con ươn hao gầy

Thuở khó ấy con nay có hiểu
Mẹ xoay vần chân yếu da xanh
Cá khô chan với gió lành
Cuống rau, mỳ hạt cũng thành bưã cơm...

Nuôi con nào đong hơn đếm thiệt
Ngày laị ngày mải miết vì con
Ai xui nước chảy đá mòn
Tình thương cha mẹ cho con vẹn đầy

Tháng ba đã từ nay nắng đẹp   
Ơn Đất Trời rộng hẹp nuôi con
Vuông tròn con đã lớn khôn
Biết thương cha mẹ, hiểu đường con đi

Nhìn con chín đượm  xuân thì
Lòng mẹ nào biết còn gì vui hơn...