Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Thu cảm- Thơ ngắn Song Thu của 2 năm trước


Dạo này, sau sự kiện Formosa..., cảm xúc gần như khô cạn, ST chả làm được bài thơ nào, mặc dầu mùa thu đã đi được gần nửa đoạn đường ...Faybook nhắc lại THU CẢM vào đúng ngày này của 2 năm trước, ST đành đăng lên cho một cuối tuần vui vẻ!

Mùa thu nước NgaThu cảmTay vương  gió 
Tóc vướng sương 
Thu tim tím xước niềm thương
 ...trái mùa

Xanh ngan ngát 
Vàng lưa thưa
Heo may mới hiểu thiếu thừa 
trong  nhau...

Ngắm lá rụng  
Chạm nỗi đau 
Thôi đừng quay quắt... nát nhàu 
sắc thu.

Vằng vặc sáng
Lồng lộng cao
Có hay một đóa  ngạt ngào  
...hớp trăng


Cũng là từ 
Cái  Ngàn Năm*
Ngẫm thương những mảnh trăng rằm 
đơn côi... *Bàng ái Thơ