Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Chào đón 2013
                                                                            

Hãy cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới, 2013, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành, không chiến tranh, bớt suy thoái, nhân hòa địa lợi, bình an!


          Nào,hãy nâng ly!


funscrape.com