Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Mầu sương khói- Thơ Song thu
( Lấy cảm hứng từ bài thơ "Thuyền Giấy"của bloger Tiếng Lòng- Yahoo.blog )


Biết là mầu sương khói*
Mong manh như vần thơ
Mà thuyền tôi cứ đợi 
Cứ tin trong dại khờ

Hư hư mà thực thực
Có có lại không không
Khói nhờ. Trong hay đục? 
Sương mai. Trắng hay hồng?

Rồi một ngày sương rụng
Rồi một ngày khói tan
Bao dại khờ trôi dạt
Sơ xác bờ gió hoang...

Không trách mầu sương khói
Chẳng tiếc con thuyền thơ
Cớ sao lòng bối rối
Khi hoàng hôn nhạt mờ...

 * Mầu sương khói , "Hoa cỏ may"-Xuân Qùynh