Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Sóng- thơ tình Song Thu
                                   SóngChiều chiều khi nghĩ về anh
Sóng xô nghiêng ngả biển xanh dập dềnh
Cuộn vào nỗi nhớ mông mênh
Tung lên trắng xóa, ngỡ mình...trong nhau.
Cát Bà, 6-2015_ 1-17