Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Em mơ- thơ Song Thu

                 
           Em mơ

Trải nilong làm chiếu
Đường nhựa bỏng làm giường
Trung thu...trăng và sương
Ngắm thiên nga bẹp rúm...

Và em mơ
Cùng cha cùng mẹ
Cùng bạn bè chia sẻ
Cỗ trung thu...

Một ước mơ nhỏ thế
Em đợi đến bao giờ?

Lòng tôi mơ
Cho em quy luật bù trừ
Cho em những bàn tay nâng đỡ...

Người ơi
Cánh chim bơ vơ
 Sao nỡ ...
Đi qua!Trung thu 2012