Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

CHƠI BÓNG BÀN (nháp)
Ngày nào hai đưá mình
chẳng rủ nhau đánh bóng
Anh xoạc ...thẳng
Em xoãng... nghiêng
Quả chìm quả bổng quả biên
Anh nâng em đập liền liền vui tay!

Bên phải này
Bên trái này
Chạy lên chạy xuống hây hây má hồng
Quả bỏ nhỏ
Quả sát hông
Này giao bóng xoáy
Này bồng vút cao

Vụt anh mới sướng làm sao
Anh loay hoay đỡ, anh nhào tứ tung!

Anh ơi em hiểu vô cùng 
Chỉ có anh
Chỉ có anh
người đỡ, người nâng
em...
một đời!TRỞ VỀ ( nháp )Trở về chốn cũ ra đi
Vân vi  gói cả những gì mang theo
Mô.t vườn yêu tím trong veo
Mô.t thoáng tĩnh lă.ng mái chèo khua đêm
Mô.t miền thương quá du.i êm
Mô.t giây khép chă.t nỗi niềm khát khao

Ra về mới nhớ làm sao
Tình-thơ dang dở lă.n vào khuôn trăng
Mây ơi đừng khuất chi. Hằng
Ta đi chẳng nổi, dùng dằng mãi thôi ...