Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Trông trăng núi

Trăng rằm chênh chếch dựa núi cao
Xa xa bẽn lẽn một nàng sao
Trăng sao tình tự nào hay biết
Ta đứng trông trăng... dạ cồn cào