Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

NHỚ BÀ
Sáng sớm bừng thức dậy
Sao chẳng thấy bà đâu
Bà đi thể dục lâu
Bống con nhớ bà quá!

Nước mắt lăn xuống má
Nước mắt tràn bờ mi
Bống chả thiết làm gì
Cứ ngồi thần chờ đợi...

Mặc trứng sữa đã nguội
Mặc bánh đã nướng rồi
Bống chả buồn hé môi
Rồi khóc òa ...hức hức!

Nhớ bà đến là thế
Quên cả chuyện đi tè
Nỗi nhớ rõ to ghê
Bà vừa về...
Nín khóc!


Thu 2010


Xin cám ơn!

Noel, 2012