Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu


               

Ai yêu các cháu nhi đng bằng bác Hồ chị Minh!
Ai yêu bác Hồ chí Minh hơn chúng em nhi đồng!
 

Nhân dịp này,  ST xin đăng lại 3 bức ảnh- trong đó có 1 bức mới công bố lần đầu.  ST ( bé hơn) cùng MC ( nhớn hơn) dâng hoa Bác  nhân dịp  Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam, cũng là ngày thống nhất Việt Minh-Liên Việt và thành lập khối liên minh nhân dân Việt-Miên -Lào ở Việt Bắc.

( Ảnh từ blog của GS Nguyễn Lân Dũng. Cám ơn GS rất nhiều!) 
http://blogtiengviet.net/nguyenlandung/2014/05/12/gha_u_giang_nga_y_aocy_ba_y_giar_1 
                              


                              

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ


               
Ai yêu các cháu nhi đng bằng bác Hồ chị Minh!
Ai yêu bác Hồ chí Minh hơn chúng em nhi đồng!
 

Nhân dịp này,  ST xin đăng lại 3 bức ảnh- trong đó có 1 bức mới công bố lần đầu.  ST ( bé hơn) cùng MC ( nhớn hơn) dâng hoa Bác  nhân dịp  Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam, cũng là ngày thống nhất Việt Minh-Liên Việt và thành lập khối liên minh nhân dân Việt-Miên -Lào ở Việt Bắc.

( Ảnh từ blog của GS Nguyễn Lân Dũng. Cám ơn GS rất nhiều!) 
http://blogtiengviet.net/nguyenlandung/2014/05/12/gha_u_giang_nga_y_aocy_ba_y_giar_1