Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Chủ nhật thư dãn với con trẻ

 

003 Vintage childrens photography by Karina Kiel

 

Ảnh đẹp cổ điển của trẻ em 

 

Tài năng nhiếp ảnh gia người Nga Karina Kiel cho chúng ta thấy hình ảnh đẹp thật sự là tác phẩm nghệ thuật, đôi khi nó trông giống như bức tranh của bậc thầy cũ. 


001 Vintage childrens photography by Karina Kiel
002 Vintage childrens photography by Karina Kiel
003 Vintage childrens photography by Karina Kiel
004 Vintage childrens photography by Karina Kiel
005 Vintage childrens photography by Karina Kiel
006 Vintage childrens photography by Karina Kiel
007 Vintage childrens photography by Karina Kiel
008 Vintage childrens photography by Karina Kiel
0110 Vintage childrens photography by Karina Kiel
029 Vintage childrens photography by Karina Kiel
038 Vintage childrens photography by Karina Kiel
048 Vintage childrens photography by Karina Kiel
058 Vintage childrens photography by Karina Kiel
078 Vintage childrens photography by Karina Kiel
088 Vintage childrens photography by Karina Kiel
098 Vintage childrens photography by Karina Kiel
109 Vintage childrens photography by Karina Kiel
119 Vintage childrens photography by Karina Kiel
126 Vintage childrens photography by Karina Kiel
135 Vintage childrens photography by Karina Kiel
145 Vintage childrens photography by Karina Kiel
154 Vintage childrens photography by Karina Kiel
164 Vintage childrens photography by Karina Kiel
173 Vintage childrens photography by Karina Kiel
183 Vintage childrens photography by Karina Kiel
193 Vintage childrens photography by Karina Kiel
212 Vintage childrens photography by Karina Kiel
ST