Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Niềm vui nho nhỏ- Thơ, ảnh Song Thu

ST : Con thưa, cháu ít...tít mít với các cục cưng...


 Cưng 1

                                                        Cưng 2

                         Lội nắng dẻo dai

            Chơi thu miệt mài                   


                     Nhâm nhi từng khắc...

                                                                  Thư thả... khoan thai