Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Viết cho lá. Thơ Nguyễn duệ Mai

Viết cho láLá chưa kịp thấy mình xanh

Mà cây đã lặng lẽ thành bóng râm
Đời tô lên một sắc trầm
Nên tươi phải nén xuống dần cho nâu!

Đôi khi chạm nỗi thẳm sâu
Cả đời lá, 
Chẳng biết màu xanh non!
Cứ nương theo một lối mòn
Mai này rụng xuống,
Có tròn kiếp không?


Cảm ơn NDM!