Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

CHÁU -MÈO VÀ BÀ- CHUỘTST:  Mời các bạn nghe một câu chuyện có thật 100% .
Thỏ: xem này mèo Bông!
Cháu- Mèo và Bà- Chuột

Viết cho Thỏ nhân dịp sinh nhật, 4 tuổi


Cháu- Mèo đuổi chuột
Bà-Chuột chạy cong
Mèo ngã chổng mông
Chuột  nâng mèo, dỗ:

-Để tôi câu cá
Mời "bác" đến xơi
1, 2, 3, 4
7, 8, 9, 10

Cháu ti hí, cười:
-Bà sai rồi nhé
Còn 5, 6 lẻ
Bà cất nơi đâu?Có tiếng ngầu ngầu :
-Ngựa-Ông... chén mất!
Mèo-Cháu cười ngất
Quất Ngựa chạy  nhong

Lỏng vỏng lòng vòng
Ngôi nhà cổ tích
hic...hic
híc...híc*


10-2013

*Tiếng cười con trẻ trong các chuyện tranh "đương đại"