Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Mẹ Việt nam- thơ Ngọc TìnhNhững ngày này, có biết bao nhiêu bài thơ viết về TỔ QUỐC ta, dù buồn dù đau với thời cuộc, nhưng đều đậm sâu tình yêu nước, thương nòi...Xin đăng lại một bài thơ ngắn mà chứa đựng nhiều  tình. Mời bạn đọc cùng chia sẻ... 

MẸ VIỆT NAM


Bao đời vú mướp tong teo
Vắt từng gọt sữa
chống chèo
nuôi con
Thiêng liêng
suối cả đầu non
Mẹ là tổ quốc,
Cội nguồn Việt Nam.
 7-5-2016
Ngọc Tình